Mine erfaringer så langt med crowdlending

Folkefinansiering, eller crowdfunding, tok virkelig av i Norge for et par år siden. For de som allerede ikke er kjent med dette konseptet, går det ut på at privatpersoner kan donere eller låne ut penger til selskaper som trenger kapital til å starte opp eller gjennomføre et prosjekt. Crowdlending er altså sistnevnte, hvor man gjennom en plattform kan låne ut pengene foretaket trenger. Ofte er det tilknyttet endel risiko til disse lånene, og rentene blir dermed deretter.

Utlånsplattformene opererer med forskjellige risikoklasser ut i fra hvor risikabelt lånet er vurdert til å være. Grunnen til at aktørene som ønsker lån gjør det gjennom disse plattformene, og ikke i en vanlig bank, er ofte at bankene rett og slett vurderer risikoen til å være for stor. Dette gjør at utlånsrentene man gjennom en slik utlånsplattform gjerne ligger på 8-12%. Dette er selvsagt meget god avkastning for oss långivere, men naturlig nok ikke helt uten risiko. Her er mine erfaringer så langt.

Jeg registrerte meg på høsten 2018 på Monner, og tegnet meg opp på mitt første lån. Porteføljen for Monner var ikke det største på det tidspunktet, men jeg fant et lite prosjekt jeg hadde troen på. Ut på nyåret 2019 begynte de første rentene og avdragene å tikke inn på konto, noe som alltid er hyggelig å se for en som alltid ser seg rundt etter avkastning! Jeg registerte meg også hos plattformen Kameo. Videre vokste utvalgene hos tilbyderne, og jeg kastet meg etter hvert på flere lån. Strategien min har hele tiden vært å ikke ha alle eggene i den samme kurven, og heller fordele midlene ut på forskjellige lån. Ettersom hele utlånskonseptet er såpass nytt, har jeg startet forsiktig med innskudd på mellom 1000 og 5000 kroner per lån.

Mitt inntrykk er at de fleste lånene på plattformene er såkalte ballonglån, det vil si at låntakeren kun betaler renter i hver termin, for å så betale hele lånesummen tilbake i siste termin, altså et slags avdragsfritt lån. Du finner også låntakere som betaler tilbake både renter og avdrag i hver termin, som i et klassisk serielån. Vanlig nedbetalingstid på lånene er 12-36 måneder.

Les også: Å dele hus med en supersparer

Hovedvekten av lånene utlånsplattfomene tilbyr er byggeprosjekter som går ut på nyoppføring eller renovering av hus og leiligheter. Majoriteten av lånene mine er også innenfor denne sjangeren.

Per dags dato sitter jeg med totalt 8 lån fordelt på Monner og Kameo, i tillegg til et lån som ble innfridd tidligere i år. I sommer fikk jeg beskjed om at ett av selskapene jeg hadde lånt penger til, var gått konkurs. Selskapet var direkte rettet mot turisme, og vi vet alle hvordan ståa er i denne bransjen etter pandemiens inntog i vår. Saken er på langt nær avsluttet, men jeg regner med at det er små sjanser for å få pengene fra dette lånet tilbake. Slike tap er selvsagt sure, men det er en del av risikoen man har som långiver. Husk at det ofte er knyttet relativt stor risiko til en del av lånene, selv om de aller, aller fleste klarer å betale tilbake.

Monner melder for eksempel per dags dato om kun 0,34% tap i hele porteføljen. Jeg opplever at det gjøres en grundig sjekk av foretakene før det gis lån, og slett ikke alle som søker, slipper gjennom. Man har også som långiver anledning til å stille låntakerne spørsmål gjennom plattformen. I tillegg legges det ut dokumetasjon som kredittrapporter og firmaattester for låntakerne. Selv om jeg har gått på et tap på ett av lånene, mener jeg dette tilfellet må tilskrives pandemiens bivirkninger, noe ingen hadde kunnet forutse for halvannet år siden.

Som nevnt har jeg ikke investert de store summene i lån, og de utgjør totalt en svært liten del av investeringsporteføljen min. Per dags dato har jeg ca. 13 000 kroner i utstående lån, og en avkastning på 8,76%. Hver måned tikker det inn mellom 150-2000 kroner på kontoen min, noe som varierer litt ettersom tilbakebetaling starter, lån innfris, og enkelte lån betales tilbake i sin helhet. Det er med andre ord gode muligheter for avkastning i crowdlending, men vit om risikoen. Samtidig er det viktig å forstå hva du låner ut pengene dine til, les deg godt opp på dokumenter om selskapene før du gjør en vurdering på om dette er noe du vil satse på. Lykke til! Registerer deg gratis på Kameo og kom i gang med crowdlending du også! (aff. lenke)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *